BỘ PHÂN PHỐI TÍN HIỆU PARADOX HUB2

2,850,000

Bộ phân phối tín hiệu (1 in -2 out) khoảng cách 900m cho mỗi đường ra.