THẺ MỞ RỘNG 32 ZONE PARADOX ZX-32D

19,860,000 17,874,000

Thẻ mở rộng 32 vùng ,tương thích EVO192