THẺ MỞ RỘNG 4 ZONE PARADOX ZX-4

1,760,000

Thẻ mở rộng 4 vùng ,tương thích EVO192 ,Sp 4000
,Sp5500,Sp6000