THẺ MỞ RỘNG 8 VÙNG PARADOX ZX-8D

10,373,000 9,335,700

Thẻ mở rộng 8 vùng ,tương thích EVO192