THẺ MỞ RỘNG 8 ZONE PARADOX ZX-8

2,690,000

Thẻ mở rộng 8 vùng ,tương thích EVO192 ,Sp 4000
,Sp5500,Sp6000