THẺ MỞ RỘNG 8 ZONE PARADOX ZX-8SP

1,590,000

Thẻ mở rộng 8 v ùng ,tương thích Sp4000 ,Sp5500, Sp6000